fbpx

Członkowie PROB

CZŁONKOWIE RADY:

Kawka Bolesław

Witkowski Janusz

Iwanow Krzysztof

Król Andrzej

Rosińska Zuzanna

Pudelski Dariusz

Strzelecka Marzena

Jachimowski Kazimierz

Banach Krzysztof

Kowalski Andrzej

Ślesik Jan

Rygier Marcin

Plata Piotr

Danieluk Bogdan

Michalski Marek

Bendryn Dariusz

Culujka Włodzimierz

Zalewski Sławomir

Rosa Dariusz

Czapp Wojciech

Zieliński Sławomir

Rasiński Bogusław

Pieper Kazimierz

Klem Rafał

Pluta Kinga

Borkowski Janusz

Zimmerman Leon

Lepak Ryszard

Grych Marek

Wolski Krzysztof

Wróbel Mirosław

Kostrzewa Tomasz

Jackowski Waldemar

Pająk Wiesław

Dawicki Andrzej

Ratajski Janusz

Katarzyna Jagieła

Pikuła Zygmunt

Chrapkowska Anita

Fedzio Marta

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.