fbpx

Seminarium „Dobre praktyki w pracy socjalnej ukierunkowanej na zapobieganie bezdomności, interwencję i integrację ludzi bezdomnych” (4.03.2010r. Lębork)

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lęborku w ramach projektu „PULS strategia rozwoju partnerstwa społecznego w obszarze bezdomności” zrealizowało

Seminarium zatytułowane Dobre praktyki w pracy socjalnej ukierunkowanej na zapobieganie bezdomności, interwencję i integrację ludzi bezdomnych które odbyło się 4 marca 2010r. g.11.00 – 15.30 w Sali Rajców Urzędu Miasta w Lęborku na ulicy Armii Krajowej 14 Lębork.

Seminarium odbyło się w ramach roku tematycznego PFWB 2010 – Praca Socjalna

W załączniku znajduje się program i formularz zgłoszeniowy.

Protokół seminarium 04.03.2010 w Lęborku

Program Semianrium 4 03 2010 Lebork (2)

Informacje o roku tematycznym – Praca socjalna 2010

Prezentacja zrealizowane na seminarium:

E.Zając – MOPS Gdańsk – Wprowadzenie do pracy socjalnej

A.Kryńska MOPS Lębork – Bezdomność

Praca socjalna a profilaktyka bezdomności

M.Kowalewski MOPS Gdynia – Profilaktyka

A.Adamczyk – TPBA – Rzecznik Osoby Bezdomnej

Praca socjalna a interwencja

S.Gurbisz – Streetwork

A.Sawicka AGAPE – Interwencja

Praca socjalna a integracja

M.Buglińska – SORP – Integracja

W.Boduszyński MOPS SOPOT- asystentura osobom bezdomnym

R.Stenka, T.Maruszak TWP TPBA Programy integracyjne

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.