fbpx

Konsultacje

Konsultacje i ekspertyzy – Nasza organizacja od wielu lat przeprowadziła i prowadzi wiele ekspertyz i konsultacji dla instytucji Unii Europejskiej, organizacji europejskich, Ministerstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji lokalnych. Forum w swoim gronie posiada wielu znanych ekspertów w zakresie różnych dziedzin związanych z bezdomnością.

Usługi doradcze – Prowadzimy szerokie usług doradcze i konsultacyjne dla organizacji i instytucji zajmujących się bezdomnością na terenie całej Polski.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.