fbpx

Zrealizowane wizyty studyjne

Wizyty studyjne to jedno lub kilkudniowe spotkania w małych grupach specjalistów z danej dziedziny pracujących w różnych miejscach Polski. Dają one szanse odwiedzenia konkretnych placówek, poznania ich pracowników, wymiany doświadczeń i poznania nowych metod pracy. Umożliwiają także dyskusję nad problemami związanymi z daną dziedziną oraz wzajemną pomoc przy ich rozwiązywaniu. Za organizację wizyt studyjnych w Pomorskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności odpowiedzialna jest grupa Edukacji.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.