fbpx

Szkolenie – Warsztat komunikacji i ekspresji oraz wypalenie zawodowe dla pracowników pomocy społecznej 2004

Szkolenie to odbyło się w terminach 16,17 grudnia 2004, w Ośrodku Szkoleniowym przy Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ul. Szpitalna 5. W szkoleniu uczestniczyli uczestnicy spotkań i członkowie Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Pracownicy organizacji pozarządowych oraz sektora publicznego. Uczestniczyło prawie 20 osób. Szkolenie zostało podzielone na dwie części.

  • „Warsztat komunikacji i ekspresji” – dr Andrzej C. Leszczyński – Pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, teatrolog. Podczas 8 godzinnego treningu A.C. Leszczyński zrealizował ćwiczenia i zabawy, obejmujące następujące obszary umiejętności:

–          ekspresja indywidualna i grupowa;

–          komunikacja międzyosobowa;

–          język werbalny, język ciała, język ciszy;

–          oddech i emisja głosu;

–          przekształcanie znaków naturalnych w znaki celowe;

–          gry dramatyczne, etiudy dramowe, sceny.

  • Wypalenie zawodowe dla pracowników pomocy społecznej – Aleksandra Dębska – psycholog, pracownik Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Gdańsku

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.