fbpx

wolontariat

Widzimy potrzebę zagospodarowania osób chętnych do współpracy z osobami bezdomnymi. Stworzenie dobrej sieci komunikacyjnej w środowisku pomocowym, umożliwi nam kierowanie wolontariuszy do miejsc gdzie ich praca jest potrzebna.

Po przez sprawną koordynację wolontariuszy chcemy zachęcić osoby, które nie pracowały nigdy jako wolontariusze, a których umiejętności bardzo by się przydały w organizacjach świadczących usługi dla osób bezdomnych.

Dla wolontariuszy przewidujemy warsztaty oraz szkolenia na których zdobędą wiedzę na temat problematyki bezdomności.

Potrzebujemy środków finansowych do stworzenia koordynacji wolontariackiej, dzięki której będziemy mogli wspierać organizacje i instytucje pomocowe na profesjonalnym poziome.

Przekazane środki umożliwią nam wyszukiwać i wspierać wolontariuszy w pracy na rzecz osób wykluczonych przez społeczeństwo.

PRZEKAŻ DOWOLNĄ KWOTĘ NA NASZE KONTO BANKOWE:
PKO Bank Polski: 87 1440 1387 0000 0000 1124 9124

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.