fbpx

Nagrody

[lang_pl]

Nagrody – Działalność Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności została wyróżniona wieloma nagrodami:

  • 9 grudnia 2009r. w budynku Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu XV – lecia  Nagrody Bursztynowego Mieczyka, nagrody przyznawanej organizacjom pozarządowym z Pomorza. Kapituła Nagrody, jedną z głównych nagród za działalność w roku mienionym w kategorii innowacyjności i promowania nowych rozwiązań przyznała Pomorskiemu Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Nagrody to laury od Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewody Pomorskiego. Więcej

  • Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej w roku 2005 za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej;

  • Pomorskie Forum zostało wyróżnione w ramach konkursu Bursztynowy Mieczyk, nagrody corocznie przyznawanej najbardziej aktywnym organizacjom pozarządowym przez Marszałka Województwa Pomorskiego;

  • Działalność Forum została wyróżniona nagrodą im. Lecha Bądkowskiego przyznaną przez Prezydenta Miasta Gdańska najlepszej Organizacji Pozarządowej w roku 2000.

[lang_pl]

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.