fbpx

Wywiady / reportaże

Wywiady i reportaże z bezdomnymi w rolach głównych i o temacie bezdomności

 • Trzy częściowy reportaż  TVN_u na temat bezdomnych Polakach w Londynie

 • Krótka historia rodziny Bezdomnych z Nowego Jorku

 • Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych w Łodzi

 • Rozmowa z Bezdomnymi z Gdyńskiego dworca PKP. Film zrealizowany przez Gazetę Świętojańską

 • Licealiście o ludziach bezdomnych

 • Pomorska Rada Osób  Bezdomnych

 • Fundacja Barka

 • Stowarzyszenie Monar – projekt GOSPEL

 • Skopani

 • Złomiarz ( krótki film o bezdomnych)

 • Pierwszomajowy pochód osób Bezdomnych – Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne

Złomiarz (krótki film o bezdomnych)

 • Życie po życiu – Życie po…Życiu, jest opowieścią o człowieku, który zrezygnował z życia w społeczeństwie na rzecz życia w lesie, Film nie jest kolejną opowieścią o bezdomności. Leon stwierdza: „Nie jestem bezdomny, tylko nie mogę się tu zameldować. Jest to opowieść o świadomym wyborze człowieka, jego troskach, zmaganiach, nałogach i szczęściu, które potrafi się narodzić w istocie ludzkiej wbrew ogólnie przyjętym przez społeczeństwo trendom, kryteriom, do których należy dołączyć przede wszystkim posiadanie.


Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.