Mapa Streetworkingu w Polsce

Mapa organizacji działających metodą streetworkingu z bezdomnymi w Polsce.
Lista organizacji zebrana poprzez ogólnopolskie badanie organizacji pod kątem pracy metodą streetworkingu z bezdomnymi, przez Grupę Ekspercką ds. Streetworkingu projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności


Pokaż Streetworking w Polce na większej mapie

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu,
 • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie,
 • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Katowickie,
 • Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku,
 • Stowarzyszenie Hospicjum Św. Krzyża w Warszawie,
 • Stowarzyszenie Monar w Warszawie,
 • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Świdnicy,
 • Komenda Miejska Policji w Suwałkach,
 • Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne w Poznaniu,
 • Strzeleckie Stowarzyszenie Barka
 • Stowarzyszenie Czyste Dźwięki na zlecenie Urzędu Miasta w Sopocie,
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w Warszawie,
 • Stowarzyszenie Monar w ramach Akcji Zima w Poznaniu.