fbpx

Spis Powszechny 2011

Witamy serdecznie w zakładce zawierającej najważniejsze materiały związane z przygotowaniami realizacji badania zbiorowości ludzi bezdomnych na razie w ramach spisu próbnego ludności i mieszkań 2010 a docelowo w spisie powszechnym 2011.

Główny Urząd Statystyczny w związku z realizacją Spisu 2011 poprosił organizacje o współpracę w zakresie przygotowania spisu ludzi bezdomnych. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje i materiały.

Materiały GUS odnoszące się do realizacji całości spisu:

Instrukcja organizacyjna próbny NSP 2011

Instrukcja dot. aktualizacji

Pierwsza – pierwotna wersja propozycji w zakresie spisu (styczeń 2010):

Propozycja realizacji Spisu Powszechnego w roku 2011 (styczeń 2010)

Metodologia badania socjodemograficznego 2001-2009

Druga – uzgodniona z GUS wersja – obecny kształt realizacji spisu próbnego (luty 2010)

Instrukcja OZZ i badanie bezdomności do spisu próbnego przed NSP 2011

Instrukcja dla GMIN Spisu Powszechnego – Pilotaż 2010 24.02.2010

Aneks 1

Aneks 2 ETHOS

Aneks 3 – Metodologia badania socjodemograficznego 2001-2009

Aneks 4 – Raport – Charakterystyka sytuacji Polski

Prezentacja Jachranka 25.02.2010 Spis Bezdomnych

Kontakty do osób realizujących Spis Próbny 2010 z udziałem osób bezdomnych

Lista kontaktowa Gmin w Pilotażu

Data realizacji spisu próbnego została zaplanowana na 23-24 kwietnia 2010.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.