fbpx

Grupa Polityki Społecznej

Na tej podstronie umieszczane są protokoły, materiały merytoryczne i inne dokumenty powiązane ze spotkaniami grupy:

Matryca – ze strategii odnosząca się do obszaru Polityki Społecznej w PFWB (cele, działania, rezultaty w obszarze polityki społecznej)

3. POLITYKA – STRATEGIA 17.09.08

2. Polityka_Nowela_Strategii_13.10.10

 • Spotkanie 28.10.2010 (16)

Program spotkania Grupy Polityki Społecznej 28.10.10

 • Spotkanie 21.09.2010 (15)

Program spotkania Grupy Polityki Społecznej 21.09.10

Protokół Grupy Polityki Społecznej PFWB 21.09.2010

Dobre praktyki-1 MOPS Starograd

 • Spotkanie 26.06.2010 (nr.14)

Protokół Grupa Polityki Społecznej 26.06.2010

Standard Placówek 26.06.2010 wersja ostateczna

 • Spotkanie 18.05.2010 (nr. 13)

Program spotkania Grupy Polityki Społecznej 18.05.2010

Standard Placówek 23 03 2010 po spotkaniu Rafał Stenka

Stanowisko ws. hierarchizacji i standardów placówek

Propozycja_rozpisania_standardu_wg._PII

Tabela Standardów Pracy Socjalnej

Wzor KARTY DOBREJ PRAKTYKI

 • Spotkanie 27.04.2010 (nr.12)

Program spotkania Grupy Polityki Społecznej 27.04.2010

Protokół Grupa Polityki Społecznej 27.04.2010

Standard Placówek 23.03.2010 po spotkaniu

4.-Standard-Pracy-Socjalnej-116-136

Warszawska – Synteza i zbiór

WSKAZNIKI2010 Polityka Społeczna 23.03.10

 • Spotkanie 23.03.2010 (nr.11)

Program spotkania Grupy Polityki Społecznej 23.02.2010

Sprawozdanie Grupa Polityki Społecznej 23.03.2010

Standard Placówek 23.02.2010 po spotkaniu

Preambuła do regulaminów placówek dla ludzi bezdomnych 23.02

 • Spotkanie 23.02.2010 (nr.10)

Program spotkania Grupy Polityki Społecznej 23.02.2010

Sprawozdanie Grupa Polityki Społecznej 23.02.2010

Materiały na spotkanie

Standard Placówek 27.01.2010 po spotkaniu

Preambuła do regulaminów placówek dla ludzi bezdomnych

 • Spotkanie 27.01.2010 (nr.9)

Program spotkania Grupy Polityki Społecznej 27.01.2010

Standard Placówek 27.01.2010

Standard Placówek 27.01.2010 po spotkaniu

Preambuła do regulaminów placówek dla ludzi bezdomnych

Sprawozdanie Grupa Polityki Społecznej 27.01.2010

 • Spotkanie 25.11.2009 (nr.8)

Program spotkania Grupy Polityki Społecznej 25.11.09

Sprawozdanie Grupa Polityki Społecznej 25.11.2009

Preambuła do regulaminów placówek dla ludzi bezdomnych

Pismo do Ministra Boniego 27.10.2009

Pismo do Minister J.Fedak 27.10.2009

Standard Placówek 25.11.2009

System Pomocy – B.Palmowski

Model-Polityki-Społecznej-wobec-Bezdomności

 • Spotkanie 27.10.2009 (nr.7)

Plan spotkania Grupa Ekspercka PFWB – Polityka Społeczna

Sprawozdanie Grupa Polityki Społecznej 27.10.2009

Standard Placówek 27.10.2009

Strona Główna PFWB

 • Spotkanie 22.09.2009 (nr.6)

Plan spotkania Grupa Ekspercka PFWB – Polityka Społeczna

Sprawozdanie Grupa Polityki Społecznej 22.09.2009

Karta Praw Osoby Bezdomnej – PROB

3. Standard Pomocy Instytucjonalnej 91-115

PULS – strategia rozwoju partnerstwa w obszarze bezdomności

Polska Definicja i Typologia Bezdomności – 14.07.2009

Pismo do prezesa GUS 15.07.2009

M4 – strategia rozwiązania problemu bezdomności ulicznej

 • Spotkanie 30.06.2009 (nr.5)

Sprawozdanie Grupa Polityka Społeczna PFWB 30.06.2009

 • Spotkanie 26.05.2009 (nr.4)

Plan spotkania 26.05.2009

Sprawozdanie ze spotkania Grupy Eksperckiej Polityka Społeczna PFWB

Stanowisko wobec Definicji oraz Typologii Bezdomności

Od ulicy do samodzielnosci zyciowej

Komentarz do stanowiska o definicjach_Wygnanska

 • Spotkanie 29.04.2009 (nr.3)

Plan spotkania

Sprawozdanie ze spotkania Grupy Eksperckiej Polityka Społeczna PFWB

USTAWA o pomocy społecznej – tekst ujednolicony z 2008r.

USTAWA o swiadczeniach opieki zdrowotnej

080505_ust_o_prom_zatr_i_inst_ryn_pr_tekst_jednol

dzu6_33

 • Spotkanie 17.03.2009 (nr.2)

Plan spotkania

Sprawozdanie ze spotkania Grupy Eksperckiej Polityka Społeczna PFWB 17.03.2009

OPINIA Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych

Pismo do MSWiA 3103.2009

 • Spotkanie 19.02.2009 (nr.1)

Plan spotkania

Sprawozdanie ze spotkania Grupy Eksperckiej Polityka Społeczna PFWB (19.02.2009)

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.