fbpx

2011 rok

Praca w 2011 roku w m.in. będzie skupiała się wokół tematyki kolejnego badania socjodemograficznego.

Protokoły z następnych spotkań dostępne są tutaj.


Miały miejsce:

Spotkanie 15.03.2011 r.

protokół

Spotkanie 08.03.2011 r.

protokół

Spotkanie 25.02.2011 r.

protokół

Protokoły z następnych spotkań dostępne są tutaj.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.