fbpx

2010 rok

Praca w 2010 roku w m.in. skupiała się wokół tematyki badania pracy socjalnej.

Miały miejsce:

Spotkanie 15.12.2010 r.

2010_12_15_protokol

wywiady__pracownik_socjalny (wytyczne do wywiadów indywidualnych z pracownikami socjalnymi)

Spotkanie 01.10.2010 r.

2010_10_01_protokol

Spotkanie 17.08.2010 r.

2010_08_17_protokol

Spotkanie 16.08.2010

2010_08_16_protokol

Spotkanie 29.07.2010

2010_07_29_protokol

Spotkanie 15.06.2010

2010_06_15_protokol

Spotkanie 18.05.2010

2010_05_18_protokol

ankieta 18.05.2010

Spotkanie 11.05.2010

2010_05_11_protokol

ankieta 17.05.2010

ankieta 11.05.2010

Spotkanie 22.03.2010

2010_03_22_protokol

Spotkanie 15.03.2010

ankieta_pr_socjalny_2007 (narzędzie mogące stanowić punkt wyjścia dla dalszej pracy)

2010_03_15_protokol

Spotkanie 03.03.2010

2010_03_03_plan_spotkania

zespol_badawczy_03.03.2010 (prezentacja przygotowana na spotkanie przez lidera grupy)

2010_03_03_protokol


Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.