fbpx

2009 rok

W 2009 roku grupa badawcza spotkała się jedenaście razy. Pracę zdominował temat badania socjodemograficznego, które było najważniejszym zadaniem jakie w ramach pracy grupy zostało przygotowane i następnie zrealizowane. Prócz tego w pracach grupy przewijała się tematyka wdrażania Strategii rozwoju Pomorskiego Forum (pojawiły się tu pomysły na powołanie i rozwój Pomorskiego Instytutu Badań nad Bezdomnością) oraz zaangażowania w przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego w przestrzeni bezdomności planowanego na  2011 rok.

Spotkanie 16.12.2009

pomorski_instytut_badan_nad_bezdomnoscia

2009_12_16_protokol

Spotkanie 02.11.2009

2009_11_02_protokol

Spotkanie 27.10.2009

2009_10_27_plan_spotkania

2009_10_27_szkic_zakladki_badania

2009_10_27_protokol

Spotkanie 17.09.2009

plan_spotkania 17_09_09

Badania_2009_09_17

Spotkanie 24.06.2009

Badania_2009_06_24

Spotkanie 27.05.2009

Badania_2009_05_27

Spotkanie 11.05.2009

Badania_2009_05_11

Spotkanie 14.04.2009

Badania_2009_04_14

Spotkanie 24.03.2009

Badania_2009_03_24

Spotkanie 27.02.2009

Badania_2009_02_27

Spotkanie 27.01.2009

Badania_2009_01_27

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.