fbpx

Grupa Badawcza

Grupa spotyka się od 2008 roku, nie rzadziej niż raz na kwartał. Została powołana w ramach pracy nad strategią rozwoju Pomorskiego Forum, grupa zajmowała się przygotowaniem dokumentu strategii w obszarze badań. Obecnie zajmuje się sferą badawczą.

Na dalszych podstronach umieszczane są protokoły, materiały merytoryczne i inne dokumenty powiązane ze spotkaniami grupy.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.