fbpx

Walne Zgromadzenia PFWB

Tutaj zamieszczamy protokoły, sprawozdania, materiały z Walnych Zgromadzeń PFWB

Walne Zgromadzenie 25.03.2010

Zaproszenie i informacja o Walnym Zgromadzeniu (tutaj)

Materiał na Walne Zgromadzenie

Harmonogram działań PFWB 2010

Przychody PFWB 2010

Budżet PULS 2010

Budżet GSWB 2010

Protokół Walnego Zgromadzenia PFWB 25.03.2010

Wcześniejsze Walne Zgromadzenia

Protokół Walnego Zgromadzenia 23.04.2009r

Protokół Walnego Zgromadzenia PFWB 25.09.08

Protokół Walnego Spotkania PFWB 28.06.2007

Protokół Walne Spotkanie Forum 27.09.2006

Protokół Walne Zgromadzenie Forum 13.09.2005


Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.