fbpx

Prezydium PFWB

Tutaj zamieszczamy sprawozdania, materiały i informacje ze spotkań Prezydium PFWB

Najbliższe spotkanie Prezydium

  • Spotkanie Prezydium 16.03.2010

protokół_16 marzec 2010r

Plan spotkania Zarządu PFWB w dniu 16.03.2010

Preambuła do regulaminów placówek dla ludzi bezdomnych 23.02

Standard Placówek 23.02.2010 po spotkaniu

Profilaktyka – raport Rok Tematyczny 2009

Akademia Partnerstwa Społecznego (koncepcja funkcjonowania)

PIBnB (koncepcja funkcjonowania)

Harmonogram działań PFWB 2010

Przychody PFWB 2010

Budżet PULS 2010

Budżet GSWB 2010

Struktura PFWB 15.03.2010

Struktura Organizacyjna GSWB 15.03.2010

Poprzednie zrealizowane spotkania

  • Spotkanie Prezydium 21.12.2009

Plan spotkania Prezydium PFWB w dniu 21.12.2009

Sprawozdanie Prezydium i Zarządu PFWB 21.12.2009

Pismo do wojewody 16.11.2009

Regulamin_przyznawania nagród

Wniosek Nominacyjny

Kadra GSWB 14.10.2009

Struktura Organizacyjna 14.10.2009

  • Spotkanie Prezydium 21.09.2009

program_na_21wrzesień_09

Sprawozdanie ze spotkania Prezydium i Zarządu 21.09.09

AKADEMIA PARTNERSTWA SPOŁECZNEGO

M4 – strategia rozwiązania problemu bezdomności ulicznej

Budżet M4 – Strategii

Werbel_cd

Werbel_kontynuacja

  • Spotkanie Prezydium 28.08.2009

Protokół 28.08.2009

spotkanie GSWB_25 08 09

  • Spotkanie Prezydium 3.08.2009

Protokół 3.08.2009

Podsumowanie oraz wnioski PFWB GSWB 10.08.2009

pismo po ZOPS 24, 27 07.2009 po zmianach

wyjaśnienia do ZOPS odpwoeidz partenrstwa 30.07

  • Spotkanie Prezydium 9.06.2009

Protokół 9.06.2009

Stanowisko Prezydium Forum GSWB

Pismo do CRZL 9.06.2009

Puls_prezentacja2

Struktury PFWB 9.06.2009

Biuro PFWB – zakres obowiązków

  • Spotkanie Prezydium 12.02.2009

Harmonogram działań Forum 2009

Biuro PFWB (struktura)

Działania PFWB na rok 2009

Plan spotkania Prezydium


Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.