fbpx

Ankieta internetowa – ewaluacja PULS do 18 marca

Szanowni Państwo,

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności zwraca się do wszystkich organizacji członkowskich o wypełnienie ankiety elektronicznej dotyczącej działalności FORUM. Aby przystąpić do wypełnienia ankiety, wystarczy kliknąć na następujący link:

www.prepost.pl/strategiaforum

Zależy nam, aby tę ankietę wypełniły wszystkie osoby, które pracują w organizacjach zrzeszonych w Forum niezależnie od zajmowanego stanowiska i dotychczasowych kontaktów z Forum.

W szczególności zależy nam na głosie tych osób (pracowników socjalnych, opiekunów, liderów, moderatorów), którzy nie mieli częstego kontaktu z Forum i jego działalnością.

Ankieta jest całkowicie anonimowa zaś jej wyniki posłużą Forum do dalszego wdrażania strategii rozwoju Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności.

Prosimy o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej do dnia 18 marca 2010r.
Z góry dziękujemy za zainteresowanie ankieta i za rzetelne jej wypełnienie.

Pozdrawiam

Alicja Zajączkowska

PrePost Consulting

Tel: +58 719 64 12

kom. 608 38 37 80

www.prepost.pl

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.