fbpx

Protokoły

Spotkania Zespołu Badawczego:

28-30 kwietnia 2011

protokół_28-30.04.2011

02 marca 2011

protokół_02-03-2011

27-29 stycznia 2011

protokół_27-29.01.2011

03 grudzień 2010

spotkanie_2010_12_03

10 wrzesień 2010

spotkanie_2010_09_10

05-07 sierpień 2010

protokół_ZB_05-07.08.2010

04-06 czerwiec 2010

spotkanie_ZB_2010_06_04-06

22-24 kwiecień 2010

Agenda Zb nr 2

protokol_2010_04_22-24

14-16 styczeń 2010

Agenda_ZB

protokol_2009_01_14-16

30 grudnia 2009

protokół_ZB

11 grudnia 2009

Sprawozdanie_ZB

Wytyczne_zespół-badawczy

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.