fbpx

Zespół Badawczy

Materiały zespołu badawczego

Wytyczne funkcjonowania Zespołu Badawczego

Wytyczne_zespół badawczy

Protokoły ze spotkań

Sprawozdanie_ZB 11.12.2009

protokół_ZB 30.12.2009

Pierwsze spotkanie zespołu badawczego 14-16 stycznia 2010. Spotkanie zaplanowane w Gdańsku

Program spotkania

Agenda_ZB

zespół_badawczy_wytyczne – prezentacja

protokół ze spotkania ZB w Gdańsku w dniach 14.01 – 16.01.2010

protokol_2009_01_14-16

Zakres merytoryczny diagnozy Zespołu Badawczego

diagnoza_ZB_ost

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.