fbpx

Struktura zarządzania i komunikacji

Struktura Organizacyjna (zarzadzanie i komunikacja) w całym zadaniu

Struktura Organizacyjna (zarzadzanie i komunikacja) GSWB 5.01.2010

Struktura Organizacyjna PFWB

Struktura Organizacyjna (zarzadzanie i komunikacja) PFWB 4.01.2010

Struktura Organizacyjna PFWB GSWB 15.03.10

Struktura Organizacyjna TPBA

zarządzanie i komunikacja TPBA J.W

Struktura Organizacyjna CARITAS

Struktura zarządzania Caritas

Struktura Organizacyjna BARKA

Struktura zarządzania w Sieci Barka

Struktura Organizacyjna MONAR

zarządzanie w MONARZE

Struktura Organizacyjna SOD

Struktura zarządzania w SOD

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.