fbpx

Spotkania kadry PFWB w ramach GSWB

  • W celu zapewnienia sprawnego przepływu informacji i lepszej koordynacji działań w ramach GSWB realizowane są cyklicznie spotkania kadry zatrudnionej w projekcie.

Poniżej zamieszczamy protokoły ze spotkań:

protokół_31-03-2010

protokół_13-04-2010

protokół_29-04-2010

protokół 19-05-2010

protokół_08-06-2010

protokół_14-07-2010

protokół_05-08-2010

protokół_27-09-2010

protokół_26-10-2010

protokół  15-11-2010

protokół_05-01-2011

protokół 09-03-2011

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.