fbpx

Partnerstwa Lokalne – informacje

Partnerstwo wielkość Lider partnerzy koordynator realizowane standardy opiekun
1. Białogard średnie Urząd Miasta Białogard Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie, partnerstwa lokalne
Centrum Integracji Społecznej w Białogardzie z ramienia Stowarzyszenia Pomocy „Przytulisko” w Białogardzie, pracy socjalnej
TEEN CHALLENGE Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Białogardzie mieszkalnictwa i pomocy doraźnej
zdrowia
zatrudnienie i edukacja
streetworkingu
2. Białystok duże Urząd Miasta Białystok Caritas Archidiecezji Białostockiej partnerstwa lokalne
ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej pracy socjalnej Małgorzata Kruk
Fundacja „Spe Salvi” mieszkalnictwa i pomocy doraźnej m.kruk@pfwb.com.pl
Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” zdrowia MONAR
Fundacja Edukacji i Twórczości zatrudnienie i edukacja
streetworkingu
3. Częstochowa duże MOPS Częstochowa 1. Fundacja Chrześcijańska „Adullam” partnerstwa lokalne
2. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” pracy socjalnej
mieszkalnictwa i pomocy doraźnej
zdrowia
zatrudnienie i edukacja
streetworkingu
4. Dąbrowa Górnicza duże MOPS Dąbrowa Górnicza 1. Caritas Diecezji Sosnowieckiej Natalia Wierzelewska
tel. 322681514 w 240; 322322528 w 240; 608625443
nwierzelewska@mops.com.pl
partnerstwa lokalne Halina Kuna, halinakuna@wp.pl
pracy socjalnej TPBA
mieszkalnictwa i pomocy doraźnej
zatrudnienie i edukacja
5. Gdańsk duże MOPS Gdańsk 1. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz” Arkadiusz Kulewicz, a.kulewicz@mopr.gda.pl partnerstwa lokalne Karolina Weiner
2. Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” pracy socjalnej k.weiner@pfwb.com.pl
mieszkalnictwa i pomocy doraźnej PFWB
6. Jarosław Średnie MOPS Jarosław 1. Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” partnerstwa lokalne
pracy socjalnej
mieszkalnictwa i pomocy doraźnej
zdrowia
zatrudnienie i edukacja
7. Kielce duże MOPR Kielce 1. Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Ewelina Barańska, e.baranska@mopr.kielce.pl partnerstwa lokalne Anna Latosińska, alatosinska@caritas.pl, CARITAS
2. Fundacja „POMOST pracy socjalnej
mieszkalnictwa i pomocy doraźnej
zdrowia
zatrudnienie i edukacja
streetworkingu
8. Kraków duże MOPS Kraków 1. Stowarzyszenie Lekarze Nadziei Małgorzata Kurdybacz, kurdybma@mops.krakow.pl partnerstwa lokalne Joanna Dąbrowska
2. Polski Komitet Pomocy Społecznej pracy socjalnej jdabrows@poczta.onet.pl
3. Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio mieszkalnictwa i pomocy doraźnej CARITAS
4. Fundacja Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio zdrowia
9. Lwówek małe Urząd Miasta Lwówek 1. Stowarzyszenie pomocy i integracji bezrobotnych „lepsza przyszłość” partnerstwa lokalne
2. Fundacja gospodarstwo edukacji ekologicznej pracy socjalnej
3. Stowarzyszenie integracji społeczności lokalnych „ wielkopomoc” mieszkalnictwa i pomocy doraźnej
zdrowia
zatrudnienie i edukacja
10. Nowe małe MOPS Nowe nad Wisłą 1. Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej W Nowem Magdalena Judzińska
727 585 300
partnerstwa lokalne
2. Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK” pracy socjalnej
mieszkalnictwa i pomocy doraźnej
zatrudnienie i edukacja
11. Piła średnie MOPS Piła 1. Akcja Humanitarna „Życie” Oddział w Pile partnerstwa lokalne
pracy socjalnej
mieszkalnictwa i pomocy doraźnej
zdrowia
zatrudnienie i edukacja
streetworkingu
12. Radom duże MOPS Radom Caritas Diecezji Radomskiej partnerstwa lokalne Marzenna Prusiecka, m.prusiecka@monar.org
pracy socjalnej
streetworkingu
13. Słupsk średnie Urząd Miasta Słupsk 1. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Słupsku Violetta Karwalska, wziss@um.slupsk.pl partnerstwa lokalne
2. Stowarzyszenie „Horyzont” pracy socjalnej karolina Weiner
mieszkalnictwa i pomocy doraźnej k.weiner@pfwb.com.pl
streetworkingu PFWB
14. Stargad Szczeciński średnie Urząd Miasta Stargard Szczeciński 1. Centrum Socjalne Caritas (CSC) partnerstwa lokalne
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) pracy socjalnej
mieszkalnictwa i pomocy doraźnej
zdrowia
zatrudnienie i edukacja
streetworkingu
15. Strzelce Opolskie małe OPS Strzelce Opolskie 1. Centrum Socjalne Caritas (CSC) Maria Klimowicz
Kontakt e.mail: mklimowicz@opsstrzelce.pl
Kontakt tel: 607 675 155
Maria Klimowicz
Kontakt e.mail: mklimowicz@opsstrzelce.pl
Kontakt tel: 607 675 155
partnerstwa lokalne Paweł Ciołkowski, pciolkowski@gmail.com
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) pracy socjalnej
mieszkalnictwa i pomocy doraźnej
zdrowia
zatrudnienie i edukacja
streetworkingu
16. Warszawa Praga Południe duże OPS Warszawa – Praga Południe 1. Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej partnerstwa lokalne Maria Pokój m.pokoj@monar.com
2. Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS pracy socjalnej
3. Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Warszawie mieszkalnictwa i pomocy doraźnej
zatrudnienie i edukacja
streetworkingu
17. Warszawa Ursus Średnie OPS Warszawa – Ursus 1. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej partnerstwa lokalne Andrzej Trzeciecki
pracy socjalnej
18. Włocławek duże MOPR Włocławek Caritas Diecezji Włocławskiej Piotr Podlaski, piotr.podlaski@op.pl  Tel. 607142257, 544139295 partnerstwa lokalne Dominik Kwiatkowski
pracy socjalnej d.kwiatkowski@pfwb.com.pl
mieszkalnictwa i pomocy doraźnej
19. Zabrze duże Urząd Miejski Zabrze 1. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie Daniel Grzywna
Kontakt e.mail: efs@mopr.zabrze.pl
Kontakt tel: 609 608 753
partnerstwa lokalne Paweł Ciołkowski, pciolkowski@gmail.com
pracy socjalnej
mieszkalnictwa i pomocy doraźnej
zdrowia
zatrudnienie i edukacja
streetworkingu

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.