fbpx

Materiały merytoryczne Grupy ds. mieszkanictwa

Zapraszamy serdecznie na postronę Grupy Mieszkalnictwa gdzie podwieszone są wszystkie dokumenty merytoryczne na których grupa pracuje:

http://mieszkalnictwo.s4a.pl/

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.