fbpx

Grupy eksperckie

Tutaj zamieszczamy materiały związane z działalnością grup eksperckich

Wytyczne funkcjonowania grup eksperckich

Wytyczne pracy Grup Eksperckich w projekcie systemowym

Prezentacje wytyczne dla Grup 11.12

Skład grup eksperckich

Eksperci w grupach i zespołach GSWB 20 01 2010

Eksperci w grupach i zespolach GSWB 19 02 2010

Eksperci w Grupach i Zespole GSWB 29.03.2010

Eksperci w Grupach i Zespole GSWB 19.04.2010

Eksperci-zewnętrzni-19-07-2010

Harmonogramy spotkań GRUP i Zespołu badawczego

Harmonogram-grup-eksperckich-i-zespołu-faza-diagnozy

Harmonogram-grup-eksperckich-i-zespołu-faza-modelu_

Wytyczne raportów Grup Eksperckich w fazie Diagnozy

Wytyczne do przygotowania raportów przez Grupy Eksperckie 13.01.2010

Wytyczne do redakcji raportu z fazy diagnozy 20.04.2010

Zasady_cytowania_sporzadzania_bibliografii

Szkice (drafty) raportów grup eksperckich w fazie Diagnozy (marzec 2010) – wersja pierwsza

Diagnoza Zespół Badawczy (szkic)

Diagnoza Streetwork (szkic)

Diagnoza Praca Socjalna (szkic)

Diagnoza Mieszkalnictwo (szkic)

Diagnoza Partnerstwa Lokalne (szkic)

Diagnoza Zdrowie (szkic)

Diagnoza Zatrudnienie i Edukacja (szkic)

Szkice (drafty) raportów grup eksperckich w fazie Diagnozy (marzec 2010) – wersje poprawione

1. diagnoza_ZB_ost

2. draft poprawiony 2 Streetwork

3. Draft gr.ds. pracy socjalnej 26.04.10

4. draft-ostateczny CARITAS

5. draft_grupy ds. partnerstw lokalnych_ po poprawkach

6. Raport Zdrowie – wersja ostateczna

7. Draft raportu SOD – 24 03

Szkic Raportu Diagnozy (scalony dokument ostateczny przesłany MPiPS)

Szkic_raportu_z_fazy_diagnozy

Szkic_raportu_z_fazy_diagnozy

Raport z fazy diagnozy – raporty poszczególnych grup eksperckich

Raport_z_fazy_diagnozy_gr_eksperckiej_ds_Streetworkingu

Raport_z_fazy_diagnozy_gr_eksperckiej_ds_Pracy_socjalnej

Raport_z_fazy_diagnozy_gr_eksperckiej_ds_Mieszkalnictwa_i_pomocy_doraźnej

Raport_z_fazy_diagnozy_gr_eksperckiej_ds_Partnerstw_lokalnych

Raport_z_fazy_diagnozy_gr_eksperckiej_ds_Zatrudninia_i_edukacji

Raport_z_fazy_diagnozy_gr_eksperckiej_ds_Zdrowia

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.