fbpx

Aktualności GSWB

Styczeń 2012

  • 18-20.01.2012 – Grupa Zarządzająca zadania 4 – Warszawa

Luty 2012

  • 06-08.02.2012 – Spotkanie Monitorujące Projektu 1.18 – Muszyna

Marzec 2012

  • 21-23.03.2012 – Spotkanie Monitorujące Projektu 1.18 – Jurata

Kwiecień 2012

  • 25-27.04.2012Grupa Zarządzająca zadania 4 – Wrocław

Maj 2012

  • Ogólnopolskie Seminarium Partnerstw Lokalnych

· 11.2010 – Rozpoczęliśmy rozpowszechnianie informacji o konkursie na pilotaż

· 05-09.10.2010 Paryż – Wizyta studyjna grupy ds. streetworkingu

· 07-09.10.2010 Poznań – Grupa ds. zdrowia

· 07-09.10.2010 – Grupa ds. partnerstw lokalnych

· 14-16.10.2010 Gdańsk – Grupa mieszkalnictwo i pomoc doraźna

· 14-16.10.2010 – Grupa ds. zatrudnienia i edukacji

· 21-23.10.2010 Warszawa – Grupa ds. pracy socjalnej

21-23.10.2010 – Grupa ds. streetworkingu

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.