fbpx

GSWB – projekt systemowy 1.18 zadanie 4

Tutaj i w poszczególnych podstronach zamieszczamy poszczególne dokumenty dla naszego Partnerstwa.

Rozwiązanie jest tymczasowe do momentu, kiedy CRZL nie zbuduje dla nas oddzielnej platformy.

Pozdrawiam i miłego użytkowania.
PO

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.