fbpx

grupa ds. badań

W tej zakładce umieszczane będą protokoły ze spotkań grupy badawczej, które miały miejsce od kwietnia 2011 r.

Planowane:


Miały miejsce:

Spotkanie 13.05.2011 r.

protokół

Spotkanie 05.05.2011 r.

protokół

Spotkanie 26.04.2011 r.

protokół

Spotkanie 20.04.2011 r.

protokół

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.