fbpx

lata 2009-2010

Informator o instytucjach niosących pomoc osobom bezdomnym w województwie pomorskim

Prezentujemy państwu Informator o instytucjach niosących pomoc osobom bezdomnym w województwie pomorskim, red. Anna Kwaśnik, Łukasz Browarczyk, Gdańsk 2010. Publikację w wersji pdf można pobrać tu.

Plakat informacyjny – pomoc ludziom bezdomnym w Trójmieście, 2010

Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności. O partnerstwie i gminnym standardzie

Prezentujemy broszurę informującą ogólnie o historii powstania, jak i o samym projekcie GSWB. Zawiera informacje dotyczące partnerstwa zadania 4, projektu 1.18. W skrócie opisuje projekt, jego filozofię działania, realizujących go partnerów. Broszura do pobrania.

Forum. O bezdomności bez leku” 2010

„Forum O bezdomności bez lęku”, red. Ł. Browarczyk, M. Dębski, Gdańsk 2010. Publikacja liczy w tym roku 392 str., udało się nam zebrać 19 tekstów, a także kilkanaście grafik. Numer bieżący poświęcony jest tematyce dotychczas nieobecnej w refleksji na temat tego zjawiska – zapobieganiu bezdomności Całość podzieliliśmy na dwie części, pierwszą zatytułowaną zapobieganie bezdomności, drugą – działania wobec bezdomności. Szczególnego polecenia wymaga Raport roczny, którego autorem jest Piotr Olech, a także tekst Andrzeja Przymeńskiego i Moniki Oliwy-Ciesielskiej, Andrzeja Trzecieckiego, należy także zwrócić uwagę na artykuł autorstwa Macieja Dębskiego prezentujące wyniki najnowszego (2009 r.) badania pomorskiej populacji ludzi bezdomnych. Publikacja do pobrania.

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest jednym z rezultatów projektu PULS – strategia rozwoju partnerstwa społeczngo w obszarze bezdomności.

  • W publikowanej publikacji Stanowisku wobec definicji oraz typologii bezdomności znalazł się błąd w odsyłaczu oraz bibliografii:
    Na s. 179, 182 pojawia się zapis:
    FEANSTA, Europejska Typologia Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS, tłum. P. Olech i J. Wygnańska, www.feantsa.org/files/freshstart/Toolkits/Ethos/Leaflet/PL.pdf, 20.09.2009.
    Brzmieć powinien:
    FEANSTA, b.d. Europejska Typologia Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS, tłum. J. Wygnańska, www.feantsa.org/files/freshstart/Toolkits/Ethos/Leaflet/PL.pdf, dostęp: 20.09.2009.. Na potrzeby polskiego stanowisku wobec definicji oraz typologii bezdomności tłumaczenie przejrzał i zmodyfikował P. Olech.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Broszura informacyjna – Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, red. Ł. Browarczyk, Gdańsk 2010. Do pobrania [2MB]

Publikacja stanowi przegląd najważniejszych osiągnięć trzynastu lat funkcjonowania Partnerstwa. Jest to interesujący przegląd obszarów, w których Pomorskie Forum działało i działa – od aktywności badawczej, przez informacyjną, edukacyjną do tworzenia rekomendacji w polu polityki społecznej.

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest jednym z rezultatów projektu PULS – strategia rozwoju partnerstwa społeczngo w obszarze bezdomności.

Werbel Demokracji. O bezdomności bez lęku, Gdańsk 2009

Bezdomność, alkoholizm, beznadzieja, dworce, kanały, patologia, degeneracja a może bardziej brak domu, rodziny, własnego klucza do mieszkania, pustka, samotność, poczucie bycia nikomu niepotrzebnym, zamknięte drzwi, zerwane i poplątane ścieżki, izolacja? Drodzy Czytelnicy, w Wasze ręce oddajemy materiał poświęcony tematyce bezdomności. Jest on niestandardowy i wielowymiarowy –  czyli dokładnie taki, jak chcemy żeby była postrzegana bezdomność. Opowiada i poprzez swoją formę ukazuję on, jak obecnie bezdomność odbierana jest przez społeczeństwo oraz jak ukazywana jest w przekazach medialnych – radiowych, prasowych, telewizyjnych. Zestawia on te dwa, nierozerwalnie połączone sposoby myślenia o bezdomności – społeczny i medialny z tym, jak wpływają one na funkcjonowanie silnych, dyskryminujących stereotypów dotyczących ludzi w sytuacji braku domu. Odzwierciedla jak istnienie uproszczonych, płaskich i pejoratywnie zabarwionych obrazów negatywnie wpływa na życie osób bez domu – zwłaszcza tych, które pomimo wielu barier podejmują niezwykle trudną próbę powrotu do pełnowymiarowego życia w społeczeństwie – zdobywając kolejno pracę, dom, rodzinę i ciągle pielęgnując motywację i wiarę w to, że odniesienie sukcesu jest możliwe.

Materiał, który Czytelniku masz przed sobą, nie opisuje jedynie szarej części rzeczywistości, ale jest pełen wiary w to, że można ją zmienić i wskazuje konkretne pomysły, jak można tego dokonać. Z jednej strony obala on stereotypowe mity na temat bezdomności, prezentując jak wygląda jej rzeczywisty obraz – zarówno na Pomorzu, w Polsce, jak i w Europie. Z drugiej strony nazywa to, co chcielibyśmy, aby się zmieniło. Ten pomysł na zmianę kryje się pod mieszczącym wiele inicjatyw pojęciem Werbel demokracji. Przedsięwzięcie Werbel, w nazwie odnoszące się do instrumentu, zapewniającego donośny, słyszany nawet w chaosie przekaz, opiera się na idei zwrócenia uwagi na prawdziwe oblicze bezdomności poprzez wydobycie głosu osób bezdomnych spośród zgiełku życia codziennego i ukazania go w sposób przełamujący stereotypy, otwierający tej grupie drogę do pełnego powrotu do społeczeństwa. Ideą Werbla demokracji jest przeprowadzenie kampanii społecznej przeciwdziałającej dyskryminacji osób bezdomnych i dotarcie do wszystkich ludzi, którzy są otwarci na doświadczenie bezdomności – którzy z jednej strony chcą zmienić swój sposób myślenia o niej, z drugiej zaś chcą swoim zachowaniem zamanifestować własną wrażliwość i gotowość zaangażowania się w zlikwidowanie tego problemu.

Werbel brzmieć będzie przez niemalże cały 2009 rok w największych miastach województwa pomorskiego (Gdańsk, Sopot, Gdynia, Słupsk), swoje apogeum przyjmując w sierpniu 2009 roku. Już na ten moment, oprócz inicjującego i realizującego akcję Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, przyłączyły się do niej licznie osoby – zarówno prywatne jak i publiczne, a także przede wszystkim te, których problem bezdomności dotyka bezpośrednio.  W zmniejszanie dyskryminującego sposobu patrzenia na bezdomność zaangażowały się również przyjazne firmy, instytucje oraz media – prasa, telewizja, radio, portale internetowe.

Drogi Czytelniku, kimkolwiek jesteś – w życiu społecznym, zawodowym, rodzinnym, już czytając ten materiał stajesz się Osobą Przyjazną Ludziom Bezdomnym. Wierzymy, że w trakcie lektury znajdziesz własny pomysł i motywację do wsparcia nie tylko tej kampanii, ale też budzenia w sobie i w innych otwartości na doświadczenia ludzi w sytuacji braku domu – do czego gorąco zachęcamy.

Zespół redakcyjny Pomorskiego Forum

Broszura Werbel Demokracji [32MB]

Plakaty informacyjne – pomoc ludziom bezdomnym, 2009

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.