fbpx

lata 2003-2005

„Pomost – pismo samopomocy. O bezdomności bez lęku”

„Pomost – pismo samopomocy. O bezdomności bez lęku”, red. A. Siebert, A. Meller, K. Kowalska, K. Ługowski, Gdańsk 2005.

Pulikacja zawiera m.in. raport z badania socjodemograficznego 2005 r. oraz informator o placówkach udzielających pomocy ludziom bezdomnym.

Do pobrania [7MB]

Plakat informacyjny – pomoc ludziom bezdomnym w Trójmieście 2005

Pomost – pismo samopomocy. 12 odważnych ludzi

Pomost – pismo samopomocy. 12 odważnych ludzi, red. A. Meller. P. Olech, Gdańsk 2005.

Do pobrania [5MB]

„Pomost – pismo samopomocy. O bezdomności bez lęku”

„Pomost – pismo samopomocy. O bezdomności bez lęku”, red. P. Olech, D. Spica, J. Angel, R. Rankau, T. Otto, A. Cenian, Gdańsk 2004.

Do pobrania [5MB]

„Pomost – pismo samopomocy. O bezdomności bez lęku”

„Pomost – pismo samopomocy. O bezdomności bez lęku”, red. P. olech, E. Szczypior, G. Sochacka, J. Mąkosa, Gdańsk 2003.

Do pobrania.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.