fbpx

lata 2000-2002

„Pomost – pismo samopomocy. O bezdomności bez lęku”

„Pomost – pismo samopomocy. O bezdomności bez lęku”, red. M. Rzepiak, K. Stec, E. Szczypior, P. Olech, Gdańsk 2002 [grudzień].

Do pobrania [15MB]

Pomost – pismo samopomocy. Wykaz placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym w województwie pomorskim

„Pomost – pismo samopomocy. Wykaz placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym w województwie pomorskim”, red. M. Rzepiak, K. Stec, E. Szczypior, P. Olech, W. Bystry, Gdańsk 2002 [grudzień].

„Pomost – pismo samopomocy. O bezdomności bez lęku”

„Pomost – pismo samopomocy. O bezdomności bez lęku”, red. M. Rzepiak, K. Stec, E. Szczypior, P. Olech, W. Bystry, Gdańsk 2001.

Do pobrania [7MB]

Pomost – pismo samopomocy. Wykaz placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym w województwie pomorskim

„Pomost – pismo samopomocy. Wykaz placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym w województwie pomorskim”, Gdańsk 2001.

W kręgu problematyki bezdomności polskiej

W kręgu problematyki bezdomności polskiej, red. A. duracz-walczak, Warszawa, Gdańsk 2001/2002.

„Pomost – pismo samopomocy. O bezdomności bez lęku”

„Pomost – pismo samopomocy.  O bezdomności bez lęku”, red. J. Boczoń, E. Szczypior, M. Rzepiak, W. Bystry, D. Brodacki, G. Pokrywczyński, Gdańsk 2000 [grudzień].

Do pobrania [5MB]

Pomost – pismo samopomocy. Wykaz placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym w województwie pomorskim

„Pomost – pismo samopomocy. Wykaz placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym w województwie pomorskim”, red. J. Boczoń, Gdańsk 2001.

O bezdomności bez lęku

O bezdomności bez lęku, red. M. Rzepiak et. al., Gdańsk 2000.

Do pobrania [4MB]

Informator. Wykaz placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym w województwie pomorskim

Informator. Wykaz placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym w województwie pomorskim, Gdańsk 2000.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.