fbpx

Publikacje

Rok 2019

NOWY PLAKAT POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM W TRÓJMIEŚCIE

Rok 2015

 
Forum. O bezdomności bez lęku 2015; Deinstytucjonalizacja, red. A.Kwaśnik, Gdańsk 2015.
Informator o instytucjach niosących pomoc osobom bezdomnym w województwie pomorskim, red. P.Stec, Gdańsk 2015

Rok 2014

 
model okładka Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności. Podręcznik. Gdańsk 2014.

Rok 2013

 
Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności w Partnerstwach lokalnych. Doświadczenia. Gdańsk 2013.
Forum. O bezdomności bez lęku 2012, red. M.Dębski, A. Kwaśnik, A. Wicka-Łangowska, PFWB, Gdańsk 2012

Rok 2012

Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności. Gdańsk 2012
Podręcznik Streetworkera Bezdomności , red. M. Dębski, A.Michalska  Gdańsk 2012.

Rok 2011

Forum O Bezdomności bez  lęku 2011(2) – red. Łukasz Browarczyk, Maciej Dębski, Karolina Weiner,  PFWB, Gdańsk 2011
Problem bezdomności w Polsce. Wybrane aspekty – diagnoza Zespołu Badawczego, red. M. Dębski, Gdańsk 2011.

Raport z fazy diagnozy. Kondycja i dobre praktyki pomocy ludziom bezdomnym w sześciu obszarach: streetworking, praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, partnerstwa lokalne, zdrowie, zatrudnienie i edukacja, red. R. Stenka, Gdańsk 2011.
DIAGNOZOWANIE BEZDOMNOŚCI Jak przeprowadzać badanie socjodemograficzne, red. M. Dębski, Ł. Browarczyk, A. Michalska, Gdańsk 2011.
„Forum. O Bezdomności bez lęku”, red. Ł. Browarczyk, M. Dębski, A. Maj, Gdańsk 2011.

Rok 2010

Informator o instytucjach niosących pomoc osobom bezdomnym w województwie pomorskim, red. Ł. Browarczyk, A. Kwaśnik, Gdańsk 2010.

 

Plakat informacyjny – Pomoc osobom bezdomnym w Trójmieście 2010
Broszura: Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności. O partnerstwie i gminnym standardzie, red. Ł. Browarczyk, Gdańsk 2010.
„Forum. O bezdomności bez lęku”, red. Ł. Browarczyk, M. Dębski, Gdańsk 2010.
Broszura informacyjna – Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, red. Ł. Browarczyk, Gdańsk 2010.

Rok 2009

06.04.2009_broszura Werbel Demokracji. O bezdomności bez lęku, Gdańsk 2009.
Plakaty informacyjny – Pomoc ludziom bezdomnym (Żuławy, Tczew, Starogard Gd.) 2009.
Plakaty informacyjny – Pomoc ludziom bezdomnym (Lębork, Słupsk) 2009.
Plakaty informacyjny – Pomoc ludziom bezdomnym (Bytów, Chojnice, Człuchów, Kartuzy, Kościerzyna) 2009.

Rok 2008

OKŁADKA-300-dpi1 Od ulicy do samodzielności życiowej. Standardy społecznej i zawodowej (re)integracji osób bezdomnych w sześciu sferach, A. Dębska-Cenian, P. Olech, Gdańsk 2008.
20091 “Forum. O bezdomności bez lęku”, red. Ł. Browarczyk, Gdańsk 2008.
Okładka-www “Pomost – pismo samopomocy. O bezdomności bez lęku”, red. A. Dębska-Cenian, G. Cis, A. Maj, B. Prusak, Gdańsk 2007.
Plakat informacyjny – pomoc ludziom bezdomnym w Trójmieście 2008.
psychospoleczny_calosc_ Psychospołeczny profil osób bezdomnych w Trójmieście, red. M. Dębski, S. Retowski, Gdańsk 2008.
oblicza_bezdmonosci2_full Oblicza bezdomności, red. M. Dębski, K. Stachura, Gdańsk 2008.

Rok 2007

Pomost “Pomost – pismo samopomocy. O bezdomności bez lęku”, red. A. Dębska-Cenian, G. Cis, A. Maj, B. Prusak, Gdańsk 2007.
Pomost “Pomost – pismo samopomocy. Informator o instytucjach niosących pomoc osobom bezdomnym w województwie pomorskim”, red. Ł. Browarczyk, G. Cis, B. Prusak, Gdańsk 2007.
Plakat informacyjny – pomoc ludziom bezdomnym w Trójmieście 2007.
Plakat informacyjny – pomoc ludziom bezdomnym (Żuławy, Tczew, Starogard Gd.) 2007.
Plakat informacyjny – pomoc ludziom bezdomnym (Lębork, Słupsk) 2007.
Plakaty informacyjny – Pomoc ludziom bezdomnym (Bytów, Chojnice, Człuchów, Kartuzy, Kościerzyna) 2007.

rok 2006

 

“Pomost – pismo samopomocy. O bezdomności bez lęku”, red. P. Olech, M. Plona, Gdańsk 2006.

 

“Pomost – pismo samopomocy. Kompedium bezdomność a zdrowie”, red. E. Bełdowska, E. Szczypior, K. Stec, M. Dębski, Ł. Browarczyk, P. Olech, K. Ługowski, Gdańsk 2006.

 

Plakat informacyjny – pomoc ludziom bezdomnym w Trójmieście 2006.

Rok 2005

 

“Pomost – pismo samopomocy. O bezdomności bez lęku”, red. A. Siebert, A. Meller, K. Kowalska, K. Ługowski, Gdańsk 2005.

 

Pomost – pismo samopomocy. 12 odważnych ludzi, red. A. Meller. P. Olech, Gdańsk 2005.

 

Plakat Informacyjny – pomoc ludziom bezdomnym w Trójmieście 2005.

rok 2004

 

“Pomost – pismo samopomocy. O bezdomności bez lęku”, red. P. Olech, D. Spica, J. Angel, R. Rankau, T. Otto, A. Cenian, Gdańsk 2004.

Rok 2003

 

“Pomost – pismo samopomocy. O bezdomności bez lęku”, red. P. olech, E. Szczypior, G. Sochacka, J. Mąkosa, Gdańsk 2003.

Rok 2002

 

“Pomost – pismo samopomocy. O bezdomności bez lęku”, red. M. Rzepiak, K. Stec, E. Szczypior, P. Olech, Gdańsk 2002 [grudzień].

 

“Pomost – pismo samopomocy. Wykaz placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym w województwie pomorskim”, red. M. Rzepiak, K. Stec, E. Szczypior, P. Olech, W. Bystry, Gdańsk 2002 [grudzień].

 

W kręgu problematyki bezdomności polskiej, red. A. duracz-walczak, Warszawa, Gdańsk 2001/2002.

Rok 2001

 

“Pomost – pismo samopomocy. O bezdomności bez lęku”, red. M. Rzepiak, K. Stec, E. Szczypior, P. Olech, W. Bystry, Gdańsk 2001.

 

“Pomost – pismo samopomocy. Wykaz placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym w województwie pomorskim”, Gdańsk 2001.

 

“Pomost – pismo samopomocy. Wykaz placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym w województwie pomorskim”, red. J. Boczoń, Gdańsk 2001.

Rok 2000

 

“Pomost – pismo samopomocy.  O bezdomności bez lęku”, red. J. Boczoń, E. Szczypior, M. Rzepiak, W. Bystry, D. Brodacki, G. Pokrywczyński, Gdańsk 2000 [grudzień].

 

O bezdomności bez lęku, red. M. Rzepiak et. al., Gdańsk 2000.

 

Informator. Wykaz placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym w województwie pomorskim, Gdańsk 2000.

 

 

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.