fbpx

Projekt „IMPULS”

 

Impuls_logo_male

IMPULS – pakiet startowy dla partnerstwa społeczno – publicznego w obszarze bezdomności

Okres realizacji: 1.10.2007 – 30.09.2008

Sponsor: Wsparcie udzielone było przez Islandię i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Status projektu: Zakończony

Projekt IMPULS był pakietem startowym dla rozwoju partnerstwa publiczno-społecznego w obszarze bezdomności realizowanego na terenie województwa pomorskiego pod nazwą Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Uczestnikami tego partnerstwa jest niemal 30 podmiotów zarówno sektora publicznego, sektora naukowego i obywatelskiego.

Wsparcie udzielone było przez Islandię i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

  1. Pierwszym celem przedsięwzięcia było rozwinięcie i zwiększenie skuteczności oraz zakresu działań Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności oraz zwiększenie zaangażowania i aktywności organizacji partnerskich poprzez realizację ewaluacji działań oraz wypracowanie długoletniej i długofalowej strategii działań.
  2. Drugim celem był wzrost jakości usług i profesjonalizmu działań Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności poprzez generalny remont, adaptację pomieszczeń biurowych oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności jako partnerstwo ma już 10-letnią historię nieformalnej działalności. W tym czasie działania Forum miały charakter rozproszony, nieuporządkowany i mało profesjonalny. Pomimo dużej ilości działań brakowało uporządkowanego kierunku działań oraz profesjonalnej obsługi koordynacyjnej i organizacyjnej. Od stycznia 2007 partnerstwo to powołało do życia Fundację Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, formalnie wspierającą jej rozwój.

Realizacja 12 miesięcznego projektu przyczyniła się w wymierny sposób do umocnienia, uporządkowania i zaplanowania długoletniej współpracy, która w długofalowym wymiarze przyczyniać ma się do lepszej walki z bezdomnością. Projekt położył podwaliny i stworzył zaplecze zarówno merytoryczne, jak i techniczne do rozwoju partnerskich działań organizacji niosących pomoc ludziom bezdomnym na terenie województwa pomorskiego.

Strategia Rozwoju PFWB wypracowana w ramach projektu

Ewaluacja działań PFWB zrealizowana w ramach projektu

 

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.