fbpx

Szkolenia GSWB

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności zaprasza do udziału w szkoleniach dla kadry pomocy społecznej w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”

Szkolenia będą organizowane w dwóch blokach tematycznych do wyboru:

 • Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności.
 • Streetworking w środowisku osób bezdomnych

1) Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności.

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie tworzenia i funkcjonowania kompleksowego systemu pomocy społecznej w gminie, w zakresie standaryzacji w pracy z bezdomnymi.
Uczestnicy po ukończeniu szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie:

 • tworzenia i funkcjonowania kompleksowego systemu pomocy społecznej w gminie;
 • realizacji pracy socjalnej świadczonej na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością;
 • wdrażania oraz rozwijania standardów zatrudniania i edukacji osób bezdomnych;
 • edukacji zdrowotnej skierowanej do osób bezdomnych

2) Streetworking w środowisku osób bezdomnych

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie standardu pracy  metodą streetworkingu w środowisku osób bezdomnych.

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie:

 • celów jednostkowych i systemowych usługi streetworkingu
 • usługi streetworkingu
 • organizacji usługi streetworkingu
 • zasobów związanych z usługą streetworkingu

Na realizację każdego bloku tematycznego przeznaczono 6 dni szkoleniowych, trwających łącznie 48 godzin.

Adresaci szkoleń:

Szkolenia skierowane są do pracowników jednostek administracji publicznej bezpośrednio zaangażowanych
w działalność z zakresu pomocy i integracji społecznej w tym jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej.
Rekrutacja obejmie także pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy i integracji społecznej.

W szkoleniach mogą  brać udział wyłącznie pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej oraz pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych którzy nie byli uczestnikiem wcześniejszych działań realizowanych w ramach Zadania 4 projektu  Standardy w Pomocy (nie brali udziału w krajowych oraz zagranicznych wizytach studyjnych oraz w szkoleniach z Modelu GSWB)

Miejsce oraz termin szkoleń:

Szkolenia będą realizowane dla województw:

 • pomorskiego w Gdańsku, w terminach: 3-5.03 oraz 31.03-02.04.2014;
 • kujawsko-pomorskiego w Toruniu, w terminach 10-12.03 oraz 7-9.04.2014;
 • warmińsko-mazurskiego w Olsztynie, w terminach 17-19.03 oraz 14-16.04.2014.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie się odbywać przy użyciu formularza elektronicznego zamieszczonego poniżej pod linkami od dnia 10 lutego 2014 roku

 • WAŻNE INFORMACJE!!!!

UWAGA – Na szkolenia w Gdańsku zakończyliśmy rekrutację dla Modelu GSWB, zostały wolne miejsca na streetworking, w sprawie osób zakwalifikowanych będziemy kontaktować się w poniedziałek!!!

GDAŃSK OLSZTYN TORUŃ

Szkolenie jest bezpłatne. Organizator kursów zapewnia uczestnikom zakwaterowanie oraz wyżywienie, jednak nie pokrywa kosztów dojazdu.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Szkolenie zakończy się wydaniem przez organizatora zaświadczenia o jego zakończeniu.

Prowadzący:
Kadra trenerska składać się będzie z ekspertów-praktyków w tematyce poszczególnych standardów. Szkolenie prowadzić będą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie organizacji prac zespołów lub instytucji
w zakresie odpowiadającym poszczególnym standardom wychodzenia z bezdomności.

Osoba do kontaktu:

Anna Liedtke, a.liedtke@pfwb.com.pl
Telefon: 58 341 17 20, kom: 509988775

 

Wszystkich zainteresowanych szkoleniami zapraszamy na stronę Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia
z Bezdomności www.pfwb.com.pl, gdzie wkrótce znajdą się szczegółowe informacje o planowanych szkoleniach.

Program realizowany jest w ramach priorytetu I, Działania 1.2. Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności zaprasza do udziału w szkoleniach dla kadry pomocy społecznej w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocyi integracji społecznej” zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”

Szkolenia będą organizowane w dwóch blokach tematycznych:

·Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności.

·Streetworking w środowisku osób bezdomnych

 1. Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności.

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie tworzenia i funkcjonowania kompleksowego systemu pomocy społecznej w gminie, w zakresie standaryzacji w pracy z bezdomnymi.
Uczestnicy po ukończeniu szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie:

·tworzenia i funkcjonowania kompleksowego systemu pomocy społecznej w gminie;

·realizacji pracy socjalnej świadczonej na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością;

·wdrażania oraz rozwijania standardów zatrudniania i edukacji osób bezdomnych;

·edukacji zdrowotnej skierowanej do osób bezdomnych

 1. Streetworking w środowisku osób bezdomnych

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie standardu pracymetodą streetworkingu w środowisku osób bezdomnych.

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie:

 • celów jednostkowych i systemowych usługi streetworkingu
 • usługi streetworkingu
 • organizacji usługi streetworkingu
 • zasobów związanych z usługą streetworkingu

Na realizację każdego bloku tematycznego przeznaczono 6 dni szkoleniowych, trwających łącznie 48 godzin.

Adresaci szkoleń:

Szkolenia skierowane są do pracowników jednostek administracji publicznej bezpośrednio zaangażowanych
w działalność z zakresu pomocy i integracji społecznej w tym jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej.
Rekrutacja obejmie także pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy i integracji społecznej.

Miejsce oraz termin szkoleń:

Szkolenia będą realizowane:

w Gdańsku, w terminach: 3-5.03 oraz 31.03-02.04.2014;

w Toruniu, w terminach 10-12.03 oraz 7-9.04.2014;

w Olsztynie, w terminach 17-19.03 oraz 14-16.04.2014.

Prowadzący:
Kadra trenerska składać się będzie z ekspertów-praktyków w tematyce poszczególnych standardów.
Szkolenie prowadzić będą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie organizacji prac zespołów lub instytucji
w zakresie odpowiadającym poszczególnym standardom wychodzenia z bezdomności.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie się odbywać przy użyciu formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie www.pfwb.com.pl, od dnia 10 lutego 2014 roku

Osoby do kontaktu:

Anna Liedtke,a.liedtke@pfwb.com.pl

Telefon: 58 341 17 20

Organizator kursów zapewnia uczestnikom zakwaterowanie oraz wyżywienie, jednak nie pokrywa kosztów dojazdu.

Szkolenie zakończy się wydaniem przez organizatora zaświadczenia o jego zakończeniu.

Wszystkich zainteresowanych szkoleniami zapraszamy na stronę Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia
z Bezdomności www.pfwb.com.pl, gdzie wkrótce znajdą się szczegółowe informacje o planowanych szkoleniach.

Program realizowany jest w ramach priorytetu I, Działania 1.2. Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności zaprasza do udziału w szkoleniach dla kadry pomocy społecznej w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocyi integracji społecznej” zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”

Szkolenia będą organizowane w dwóch blokach tematycznych:

• Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności.

• Streetworking w środowisku osób bezdomnych

1. Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności.

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie tworzenia i funkcjonowania kompleksowego systemu pomocy społecznej w gminie, w zakresie standaryzacji w pracy z bezdomnymi.

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie:

• tworzenia i funkcjonowania kompleksowego systemu pomocy społecznej w gminie;

• realizacji pracy socjalnej świadczonej na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością;

• wdrażania oraz rozwijania standardów zatrudniania i edukacji osób bezdomnych;

• edukacji zdrowotnej skierowanej do osób bezdomnych

2. Streetworking w środowisku osób bezdomnych

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie standardu pracy metodą streetworkingu w środowisku osób bezdomnych.

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie:

• celów jednostkowych i systemowych usługi streetworkingu

• usługi streetworkingu

• organizacji usługi streetworkingu

• zasobów związanych z usługą streetworkingu

Na realizację każdego bloku tematycznego przeznaczono 6 dni szkoleniowych, trwających łącznie 48 godzin.

Adresaci szkoleń:

Szkolenia skierowane są do pracowników jednostek administracji publicznej bezpośrednio zaangażowanych

w działalność z zakresu pomocy i integracji społecznej w tym jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej.

Rekrutacja obejmie także pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy i integracji społecznej.

Miejsce oraz termin szkoleń:

Szkolenia będą realizowane:

− w Gdańsku, w terminach: 3-5.03 oraz 31.03-02.04.2014;

− w Toruniu, w terminach 10-12.03 oraz 7-9.04.2014;

− w Olsztynie, w terminach 17-19.03 oraz 14-16.04.2014.

Prowadzący:

Kadra trenerska składać się będzie z ekspertów-praktyków w tematyce poszczególnych standardów. Szkolenie prowadzić będą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie organizacji prac zespołów lub instytucji

w zakresie odpowiadającym poszczególnym standardom wychodzenia z bezdomności.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie się odbywać przy użyciu formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie www.pfwb.com.pl, od dnia 10 lutego 2014 roku

Osoby do kontaktu:

Anna Liedtke, a.liedtke@pfwb.com.pl

Telefon: 58 341 17 20

Organizator kursów zapewnia uczestnikom zakwaterowanie oraz wyżywienie, jednak nie pokrywa kosztów dojazdu.

Szkolenie zakończy się wydaniem przez organizatora zaświadczenia o jego zakończeniu.

Wszystkich zainteresowanych szkoleniami zapraszamy na stronę Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia

z Bezdomności www.pfwb.com.pl, gdzie wkrótce znajdą się szczegółowe informacje o planowanych szkoleniach.

Program realizowany jest w ramach priorytetu I, Działania 1.2. Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.