fbpx

Promocja – Standardy w Pomocy

Materiały promocyjne w projekcie systemowym 1.18 Standardy w Pomocy

Wszyscy partnerzy w projekcie winni stosować się do wyżej przedstawionych materiałów promocyjnych.

Papier firmowy oraz pozostałe produkty nie podlegają modyfikacji, nie wolno dodawać własnych logotypów.

Należy pamiętać przy stosowaniu powyższych materiałów o wytycznych POKL

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.