fbpx

Praca grup eksperckich

W czerwcu 2013 roku rozpoczęła się faza rekomendacji, podczas, której na powrót powołane zostały grupy eksperckie, których zadaniem będzie wypracowanie ostatecznej wersji Modelu GSWB. W czasie prac nad końcową wersją będą brane pod uwagę informacje i uwagi zebrane w czasie pilotażowego wdrażania Modelu w 19 Partnerstwach Lokalnych, wyników ekspertyz uzyskanych na zamówienie od ekspertów zewnętrznych oraz uwagi nadsyłane z konsultacji otwartych.

Na bieżącej stronie oddajemy do Państwa dyspozycji informacje dotyczące ekspertyz zewnętrznych jakie otrzymaliśmy na temat Model GSWB, oraz uwagi od Partnerstw Lokalnych. Dodatkowo w podziale na grupy eksperckie wszyscy zainteresowani mogą przyglądać się bieżącej pracy grup i zmian jakie są wprowadzane.

Ekspertyzy Modelu GSWB

Zapraszamy do zapoznania się z dwoma dokumentami – ekspertyzami Modelu GSWB, wykonanymi przez Eksportów Zewnętrznych. Materiały są dokumentami oceniającymi Model GSWB pod wieloma płaszczyznami. Możemy się z nich dowiedzieć o mocnych jak i słabych stronach wypracowanego Modelu. Autorkom pierwszej ekspertyzy jest Pani Julia Wygnańska, autorem drugiej Pan Jerzy Boczoń. Osoby znające dorobek ekspertów od razu domyślają się, że mamy tutaj dwa całkowicie różne spojrzenia na produkt pierwsze jest osoby pracującej w obszarze bezdomności w Polsce i Europie od lat, drugie jest osoby, która stworzyła podwaliny standaryzacji pracy w organizacjach pozarządowych i zajmuje się tą działką.

Zapraszamy do lektury

  1. Ekspertyza_modelu_GSWB_Wygnanska
  2. Ekspertyza_modelu_GSWB_Boczoń

UWAGI DO STANDARDÓW FORMUŁOWANE PRZEZ PARTNERSTWA LOKALNE W CZASIE PILOTAŻU MODELU GSWB

członkowie grupy: Alicja Zając – Ekspert organizator w grupie ds. partnerstw lokalnych – Barka

termin zjazdu sprawozdanie załączniki
17-19.06.2013 sprawozdanie grupu ds PL
10-12.07.2013 Protokół GE PL – lipiec Standard partnerstw lokalnych – 26 lipiec
7-9.08.2013 sprawozdanie z III spotkania grupy eksperckiej ds. partnerstw lokalnych
11-13.09.2013 Protokół z IV spotkania grupy eksperckiej ds. partnerstw lokalnych schemat PL w małej gminie
schemat PL w duzej gminie
2-4.10.2013 sprawozdanie z V spotkania grupy eksperckiej ds. partnerstw lokalnych
13-15.11.2013 protokół z VI spotkania grupy eksperckiej ds. partnerstw lokalnych

członkowie grupy:  Aneta Wiącek ekspert organizator – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

Wiesława Cieślik – Barka, Edyta Kowalczyk -S.O.D.,  Marcin Kowalewski – PFWB, Małgorzata Kurdybacz – Caritas, Małgorzata Potoczna – Monar, Bartosz Stanisławski – Barka,

termin zjazdu sprawozdanie załączniki
17-19.06.2013 protokół czerwiec Wykaz uwag do s. pracy socjalnej popraw.
10-12.07.2013 protokół lipiec
7-9.08.2013 protokół sierpień
11-13.09.2013 protokół wrzesień
2-4.10.2013 protokół październik
13-15.11.2013 protokół listopad

członkowie grupy: Sylwia  De Roover – ekspert /organizator Caritas Diecezji Kieleckiej ,

Renata Kaczmarczyk – animator/ moderator CDK, Małgorzata Wachowiak –  BARKA, Radosław Nowak – MONAR, Tomasz Maruszak – PFWB, Paweł Ciołkowski – CDK, Piotr Menc – SOD. Ks. Stanisław Słowik –  CDK

termin zjazdu sprawozdanie załączniki
17-19.06.2013 Protokół GE mipd 17 – 19.06.2013 załacznik 1 agenda spotkaniazałącznik 2 komentarze ekspertyza merytoryczna J. Boczoń

załącznik 3 komentarze uwag ekspertyzy merytorycznej J. Wygnańskiej

10-12.07.2013 Protokół ze spotkania GE mipd 10 – 12.07.2013 załącznik 1 do protokołu 10 – 12.07.2013r. uwagi z PL
7-9.08.2013 Protokół 07 – 09 08 2013
11-13.09.2013 Protokół ze spotkania GE mieszkalnictwo i pomoc dorażna 11 – 13.09.2013
2-4.10.2013 Protokół ze spotkania GE mieszkalnictwo i pomoc dorażna 02 – 04.10.2013
13-15.11.2013 Protokół ze spotkania GE mieszkalnictwo i pomoc dorażna 13 – 15.11.2013

członkowie grupy: Małgorzata Kruk – ekspert /organizator MONAR

Marta Stefaniak Łubianka – animator/ moderator MONAR,  Edyta Naszydłowska – Caritas, Katarzyna Bielerzewska– MONAR, Anna Markiewicz –  TBBA,Marcin Sochocki – ekspert badacz, Ewa Szczypior – ekspert PFWB

termin zjazdu sprawozdanie załączniki
17-19.06.2013 PROTOKÓŁ GE zdrowie – czerwiec
10-12.07.2013 PROTOKÓŁ ZDROWIE LIPIEC 2013
7-9.08.2013  PROTOKÓŁ ZDROWIE SIERPIEN
11-13.09.2013  PROTOKÓŁ ZDROWIE WRZESIEŃ
2-4.10.2013  PROTOKÓŁ ZDROWIE PAŹDZIERNIK-2
13-15.11.2013  PROTOKÓŁ ZDROWIE LISTOPAD-1

członkowie grupy: Andrzej Trzeciecki -Stowarzyszenie Otwarte Drzwi – ekspert organizator

termin zjazdu sprawozdanie załączniki
17-19.06.2013 PROTOKÓŁ ZJAZDU nr 1 ZiE – uwagi wszystkich PL
10-12.07.2013 PROTOKÓŁ II ZJAZDU
7-9.08.2013 PROTOKÓŁ III ZJAZDU
11-13.09.2013 PROTOKÓŁ IV ZJAZDU
2-4.10.2013
13-15.11.2013

członkowie grupy: Karolina Weiner – Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności- ekspert organizator

 

Anna Adamczyk – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Lech Bór – Sieć Współpracy „Barka”, Rafał Stenka – Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Renata Szewczyk-Rutkowska – Monar, Mariusz Wojtowicz – Caritas, Maciej Dębski -badacz- Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomnosci

termin zjazdu sprawozdanie załączniki
17-19.06.2013 protokół – ge street 17-19.06
10-12.07.2013 13 07 10-12 portokółGE (2) tabela_2_streetworking druga ewaluacja
7-9.08.2013 protokół GE Strwrk 2013 08 7-9
11-13.09.2013 Protokół GE Strwrk 13 09 11-12
2-4.10.2013 Protokół GE Strwrk 13 10 02-04 część praktyczna 02.10.13
13-15.11.2013 Protokół GE Strwrk 13-15.11

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.