fbpx

Pilotaż Modelu GSWB

Materiały dotyczące Partnerstw Lokalnych wybranych do 1 etapu konkursu na pilotaż.

Długo oczekiwana publikacja – „Doświadczenia”  z realizacji pilotaży Modelu GSWB pisana rękoma samych realizatorów już jest. Materiał prezentuje zbiór działań pilotażowych z 19 Partnerstw Lokalnych.  Autorzy przedstawiają swoje doświadczenia, odczucia i refleksje.

DOŚWIADCZENIA- PUBLIKACJA

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.