fbpx

Program konferencji

Program Konferencji

26 marca 2014

10:00–11:00

Rejestracja uczestników

11:00-12:10

Sesja otwierającaWystąpienia:

 • Władysław Kosiniak-Kamysz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: przywitanie 10 min;
 • przedstawiciel zadania 4: prezentacja wprowadzająca, podsumowanie projektu GSWB 60min

12:10–12:30

Przerwa kawowa

12:30-14:00

Sesja tematyczna: Bezdomność – Strategie i Programy Rozwiązywania Problemu Wystąpienia:

 • Jacek Protasiewicz, Parlament Europejski : strategie, plany dotyczące bezdomności: 20 min
 • Frederick Spinnewijn, FEANTSA: programy / strategie / polityki w zakresie podnoszenia jakości usług : 20 min
 • Cezary Miżejewski Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: 15 min
 • Antoni Sobolewski Krajowy Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności 2014 – 2020, 15 min
 • przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – Perspektywa POWER 2014-2020 w kontekście problemu bezdomności i kontynuacji efektów projektowych 20 min

14:00–15:00

Obiad

15:00–17:30

Sesja tematyczna: Współpraca Międzyresortowa w Walce z BezdomnościąWystąpienie otwierające:

 • przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: założenia współpracy zadaniowej w dokumentach programowych (2014-2020) 20 min.

 

Panel dyskusyjny o różnych wymiarach współpracy, uczestnicy:

 • przedstawiciel: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Peter Fredriksson ministerstwo środowiska z Finlandii
 • przedstawiciel Komisji Europejskiej
 • prof. Jose Ornelas: doświadczenia portugalskie
 • Frederick Spinnewijn, FEANTSA
 • Cezary Miżejewski

18:00–19:00

Kolacja

20:00

Występ teatralny i bankiet*[1] Klub Bank

 


[1] Dla chętnych uczestników konferencji istnieje możliwość udziału w pokazie grupy teatralnej i bankiecie

27 marca 2014

9:00–9:30

Rejestracja (nowych) uczestników

9:30-10:30

Sesja tematyczna: Model Mieszkaniowy a Rozwiązywanie Problemu BezdomnościWystąpienia:

 • prof. Jose Ornelas: Housing LED: doświadczenia europejskie 30 min
 • Przyszłość modelu mieszkaniowego w Polsce (30 min)

10:30–10:50

Przerwa kawowa

10:50–12:30

3 równoległe sesje warsztatowe z udziałem gościa zagranicznego oraz przedstawicieli odpowiednich resortów:

 • Standard Partnerstw Lokalnych. przedstawiciel Departamentu Pożytku Publicznego (MPiPS) oraz Caitriona Carney, Homeless Link, Wielka Brytania
 • Standard Pracy Socjalnej, przedstawiciel Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej (MPiPS), Paolo Brusa (Włochy)
 • Standard Zdrowia, przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz Abel Pereira (Portugalia)

12:30–12:50

Przerwa kawowa

12:50–14:30

3 równoległe sesje warsztatowe z udziałem gościa zagranicznego oraz przedstawicieli odpowiednich resortów:

 • Standard Streetworkingu, przedstawiciel Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej (MPiPS)oraz Aneta Cebara, coordinatrice psychologue de l’équipe Bociek, Francja
 • Standard Zatrudnienia i Edukacji, przedstawiciel Departamentu Rynku Pracy (MPiPS), Anna Chester, St. Mungos, Londyn, Wielka Brytania, Mauro Anselmi, „Comunita dei giovani”, Verona, Włochy
 • Standard Mieszkalnictwa i Pomocy Doraźnej, przedstawiciele Departamentu Mieszkalnictwa, (MIiR) oraz Jean – Luc AUGER dyrektor CITE MYRIAM – ACSC

14:30–15:00

Podsumowanie sesji warsztatowych

15:00–16:00

Obiad

Conference agenda

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.