fbpx

Materiały konferencyjne

O wypracowanych standardach, strategiach i planach polskich oraz europejskich w polityce ukierunkowanej na pomoc ludziom bezdomnym oraz przykładach wsparcia rozmawiali przedstawiciele polskich i europejskich instytucji podczas II Międzynarodowej konferencji pt. Aby każdy mógł powiedzieć wracam do domu!.

Spotkanie miało miejsce w Warszawie w terminie 26-27 marca 2014 w Hotelu Gromada Centrum
i zostało zorganizowane w ramach projektu „Standardy w Pomocy” przez partnerów realizujących zadanie w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności ”.

Poniżej przedstawiamy prezentacje gości uczestniczących w naszym wydarzeniu.

 

 

 

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.