fbpx

II Konferencja międzynarodowa

output_6aHvcG

REJESTRACJA

MATERIAŁY PRELEGENCI PROGRAM

KONF FB

 

Partnerem medialnym konferencji jest portal Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej www.ops.pl


II Międzynarodowa Konferencja realizowana w ramach projektu ”Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności ”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.