fbpx

Kolegium PROB i kontakt

Zapraszamy do zgłaszania się członków do Rady (ma ona charakter otwarty) – zarówno bezpośrednio do przedstawicieli KOLEGIUM Rady.

Przedstawiciele osób bezdomnych w Pomorskiej Radzie Osób Bezdomnych

  • na teren Gdyni Pan Janusz Witkowski (Tel. 503 873 211)
  • na teren Sopotu Pan Krzysztof Iwanow (Tel. 511 533 348)
  • a na teren Słupska Pan Bolesław Kawka (Tel. 513 408 748).

Nasz adres mailowy: prob@pfwb.com.pl

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.