fbpx

Pomorska Rada Osób Bezdomnych

[lang_pl]

POMORSKA RADA OSÓB BEZDOMNYCH

Jesteśmy grupą osób, które doświadczały lub wciąż doświadczają problemu braku domu. Jako grupa działamy na rzecz tego, aby każdej Osobie Bezdomnej umożliwić i ułatwić wychodzenie z bezdomności- nasze wspólne wysiłki prowadzą do możliwie największej aktywizacji członków. Chcemy wziąć w nasze ręce i nadać tor działaniom, które mają na celu wyjście z bezdomności; naszym mottem jest hasło „nic o nas bez nas i dla nas”.

Nasze działania są prowadzone w porozumieniu z Pomorskim Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności- w związku z tym wybraliśmy 3 przedstawicieli spośród nas, tak aby reprezentowali 3 regiony – Gdańsk, Gdynia, Słupsk. Osoby te utrzymują najbliższy kontakt z PFWB oraz wchodzą w skład Kolegium Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych. Rada składa się z ponad 40 członków; warunkiem członkostwa jest akceptacja regulaminu PROB, podpisanie Deklaracji Członkowskiej oraz czynny udział w cotygodniowych zebraniach w siedzibie Pomorskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności.

PROB została założona w grudniu 2008 roku po okresie pół roku od założenia ma na swoim koncie kolejne numery gazetki „PROBówka” (redagowanej przez Adama Ceniana) której treść tworzą Osoby Bezdomne, co stanowi dużą motywację. Dużym sukcesem jest też nasze zaangażowanie w kampanię społeczną „Werbel Demokracji”, która ma służyć przełamywaniu stereotypów jakie utrzymują się w otaczającym świecie, dotyczących bezdomności.

Regulamin Rady i Deklaracja Członkowska

Prezentacja Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych

PROB w Europarlamencie

[/lang_pl]

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.