fbpx

Seminarium MPHASIS 5.12.2008

Sprawozdanie z Krajowego Seminarium Eksperckiego poświęcone problematyce badania bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego.  Seminarium odbyło się 5 grudnia 2008 roku w godzinach 10.00-16.00 w CENTRUM KONFERENCYJNYM CFP w Warszawie ul. Puławska 15

Seminarium zrealizowane zostało przez Uniwersytet Dundee (Szkocja), RIS (Wielka Brytania), GISS (Niemcy) oraz FEANTSA (Europejska Federacja Organizacji Pracujących z Ludźmi Bezdomnymi – Belgia) we współpracy z polskimi organizacjami członkowskimi FEANTSA

(Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Fundacja BARKA, Stowarzyszenie MONAR, CARITAS Diecezji Kieleckiej) oraz Polskim Korespondentem Europejskiego Obserwatorium Bezdomności – Julią Wygnańską.

Seminarium krajowe odbyło się w ramach projektu „MPHASIS – Wzajemny postęp w likwidowaniu bezdomności poprzez ulepszanie systemów monitorowania zjawiska” finansowanego przez Komisję Europejską Dyrektoriat Generalny ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans

Sprawozdanie z seminarium

Sprawozdanie MPHASIS 5.12.2008

Materiały na spotkanie

Jak zwiększyć wiedzę o bezdomności na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim. Raport roboczy wspierający seminaria krajowe.

Charakterystyka sytuacji Polski w kontekście badania problematyki bezdomności.

Seminarium MPHASIS – Program

Uczestnicy MPHASIS – 3

Prezentacje

Wstęp

Charakterystyka Polski

Warszawa-MPHASIS-051208

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.