fbpx

Stanowiska i opracowania FEANTSA

Prezentujemy najważniejsze opracowania FEANTSA w języku polskim

Europejska Typologia Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego

ETHOS 2008

Partycypacja ludzi bezdomnych

Przewodnik partycypacji

Wytyczne do tworzenia Strategii

Narzędzie do Tworzenia Zintegrowanych Strategii Zwalczania Bezdomności

Raport o zatrudnieniu

Raport o zatrudnieniu PL

Materiały kampanii Ending homelessness is possible ! – Rozwiązanie problemu bezdomności jest możliwe!

Materiały kampanii

Więcej opracowań dla FEANTSA

http://www.pfwb.com.pl/partnerzy/polantsa/stanowiska-i-opracowania-polantsa/

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.