fbpx

Raporty badawcze dot. Polski FEANTSA

FEANTSA i w ramach jej struktur Europejskie Obserwatorium Bezdomności we współpracy z Julią Wygnańską zrealizowało kilka raportów badawczych. Zapraszamy do zapoznania się z niniejszymi opracowaniami:

Raport statystyczny Polska 2005

Raport statystyczny Polska 2006

polish_stats_update_2006_final

bezdomni_i_przestrzen_publiczna_2006_final

Poland_access_to _space_thematic_report

raport_o_polityce_spol_wobec_bezdomnosci_w_polsce_2006

Więcej

www.bezdomnosc.edu.pl

Więcej opracowań dla FEANTSA

http://www.pfwb.com.pl/partnerzy/polantsa/stanowiska-i-opracowania-polantsa/

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.