fbpx

Deklaracja Likwidacji Bezdomności Ulicznej

FEANTSA i jej organizacje członkowskie informują, że Pisemna Deklaracja Likwidacji Bezdomności Ulicznej 111/2007 została przyjęta przez Parlament Europejski. 438 podpisów zostało zebranych wśród Posłów Parlamentu Europejskiego we wszystkich krajach członkowskich.

Podpisanie deklaracji na poziomie Parlamentu Europejskiego świadczy o tym, że problematyka bezdomności ulicznej jest priorytetem na poziomie całej Unii Europejskiej. Parlament Europejski jako jedyne bezpośrednio wybierane ciało UE, okazał polityczną odwagę w podejmowaniu politycznego zaangażowania w zwalczanie bezdomności.

FEANTSA i polskie organizacje członkowskie wierzą, że przyjęcie deklaracji jest ważnym krokiem w walce z bezdomnością, dającym nowy impuls w rozwoju dalszych działań UE w tym obszarze.

Z pewnością powodem do dumy jest fakt, że polscy posłowie Parlamentu stanowią drugą największą i najbardziej zaangażowaną grupę, która podpisała deklarację (więcej podpisów złożyli tylko posłowie z Irlandii)

FEANTSA i polskie organizacji członkowskie pragną podziękować wszystkim zaangażowanym w przyjęcie niniejszej Deklaracji.

Więcej o deklaracji:

/wiadomosci/328366.html

Treść deklaracji >>

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.