fbpx

EUROSTAT

Wyniki naszych badań, jako jedyne dane z Polski, znalazły się w raporcie EUROSTATU o bezdomności w Europie, opublikowanym w grudniu 2004 roku. Publikacja ta na ponad 400 stronach prezentuje dane statystyczne i socjologiczne o bezdomności wszystkich krajów członkowskich.

Raport EUROSTAT KS-CC-04-008-EN

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.