fbpx

Duńskie organizacje Partnerskie

Stałymi partnerami zagranicznymi Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności są:

W ramach tej wieloletniej współpracy zrealizowano kilkakrotnie staże zawodowe i wizyty studyjne dla parcowników pomorskich placówek dla bezdomnych. Ponadto realizowano wspólne spotkania seminaryjne. Współpraca ta opiera się głownie na wymianie doswiadczeń i realizacji wspólnych projektów.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.