fbpx

Praca w PFWB

Promocja wolontariatu – Pomorskie Forum poprzez różnego rodzaju działania (szkolenia, konferencje, publikacje) promowało działalność wolontariuszy w obszarze bezdomności. Paradoksalnie pomimo olbrzymiej potrzeby działalności wolontariuszy w tej sferze organizacje działające na rzecz ludzi bezdomnych nie wykorzystują lub wykorzystują w ograniczonym zakresie tą możliwość. Również Biuro PFWB zatrudnia wolontariuszy do wsparcia konkretnych zadań. Wielu dotychczasowych wolontariuszy znalazło także późniejsze zatrudnienie w biurze PFWB.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.