fbpx

Grupa ekspercka Rozwoju Instytucjonalnego

Grupa ekspercka rozwoju Instytucjonalnego PFWB ma pomóc organizacjom członkowskim w budowaniu stabilnych podstaw dalszego funkcjonowania, w tworzeniu perspektywicznych planów działania i finansowania, przyczynić się do podnoszenia standardów pracy i zarządzania w organizacji.

Ogólnym celem jest podniesienie sprawności oraz efektywności poprzez :

 1. Zarządzania zasobami ludzkimi w biurze Forum
 2. Umiejętności zarządzania projektami
 3. Zarządzania finansami
 4. Podniesienie współpracy między organizacjami członkowskimi

Skład grupy:

 1. Marcin Kowalewski – MOPS Gdynia
 2. Tomasz Maruszak- TPBA Koło Gdańskie
 3. Piotr Olech – PFWB
 4. Mieczysław Wacławski – TPBA Koło Grudziądzkie
 5. Zbigniew Klewicz – Stowarzyszenie „OSIEM”
 6. Katarzyna Stec – MOPS Gdynia/FES Gdańsk
 7. Rafał Stenka – TWP Przystań
 8. Zdzisława Ługowska – MOPS Sopot
 9. Bożena Dołkowska – MOPS Gdańsk
 10. Jan Mąkosa – AGAPE Borowy Młyn
 11. Jarosław Józefczyk – MOPS Gdynia
 12. Adam Koszutowski – MOPR Słupsk/Stowarzyszenie HORYZONT
 13. Beata M. Prusak – PFWB

Lider grupy – Marcin Kowalewski – MOPS Gdynia

Opiekun z ramienia biura – Beata M. Prusak

Wyznaczone terminy najbliższych spotkań grupy:

 • 14 września 2010 r. g. 11.00
 • 15 listopada 2010 r. g. 11.00
 • 15 lutego 2010 r. g. 11.00

Wszystkie spotkania grupy eksperckiej odbywają się w siedzibie Zespołu Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni na ulicy Działowskiego 11

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.